Tam Metin Bildiri

 

 
28. ULUSAL ÖZEL EĞİTİM KONGRESİ TAM METİN BİLDİRİ KİTABI
28. NATIONAL SPECIAL EDUCATION CONGRESS CONFERENCE PROCEEDINGS
EDİTÖR/EDITOR: Doç. Dr./Assoc. Prof. Macid Ayhan MELEKOĞLU
ISBN: 978-605-80966-0-8
Aralık/December, 2018
 
KİTABIN TAMAMINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ  / CLICK HERE TO DOWNLOAD FULL VERSION OF THE BOOK
 
KİTAPTA YAYINLANMIŞ MAKALELERE AŞAĞIDA YER ALAN BAŞLIKLARIN ÜZERİNE TIKLAYARAK BİREYSEL OLARAK DA ULAŞABİLİRSİNİZ:
YOU CAN GET INDIVIDUAL ARTICLES BY CLICKING ON THE TITLE OF THE FOLLOWING ARTICLES:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------  oooooooo  ---------------  oooooooooooo  ---------------  ooooooooooooo  -----------------  oooooooooooooo  --------------------- 
 
28. Ulusal Özel Eğitim Kongresi'nde sunulan bildiriler hakem sürecinden geçtikten sonra tam metin olarak basılacaktır. Bildirinizin tam metin bildiri kitapçığında yer almasını istiyorsanız, bildirinizi aşağıda yer alan Tam Metin Bildiri Yazım Kurallarına göre hazırlayınız ve 22 Ekim 2018 tarihine kadar uoek2018@ogu.edu.tr adresinden Kongre Düzenleme Kuruluna gönderiniz. 
 
Lütfen öncelikle Tam Metin Bildiri Yazım Kurallarını detaylı bir şekilde inceleyiniz.
 
Tam Metin Bildirinizi hazırlarken bu sayfanın sonunda yer alan Tam Metin Şablonu'nu kullanabilirsiniz.
 
28. ULUSAL ÖZEL EĞİTİM KONGRESİ TAM METİN BİLDİRİ YAZIM KURALLARI
 
A. GENEL KURALLAR
Bildiri tam metni ve özeti Microsoft Word üzerinde A4 sayfa boyutunda yazılmalı, yazı tipi Times New Roman, puntosu ise 12 (dipnotlar 10) olmalıdır. Metin iki yana yaslı ve 1,5 satır aralığında yazılmalıdır. Sayfa k sağdan, soldan, üstten ve alttan 2,5 cm sayfa numarası sayfanın altında, ortalı bir şekilde verilmelidir. Metinde gereksiz kısaltmalardan kaçınılmalıdır. Metin içinde paragraflar için girinti kullanılmamalıdır. Her paragraftan sonra enter ile bir satır aralığı boşluk bırakılmalıdır. Bildiri tam metni ilk sayfa (coverpage), tablolar, grafikler ve şekiller dâhil kaynakça hariç en az 5 en fazla 10 sayfa uzunluğunda olmalıdır.
 
B. YAZAR BİLGİLERİ
Yazar bilgileri bildiri başlığının bulunduğu sayfada başlıktan sonra bir satır boşluk bırakıldıktan sonra yazılmalıdır. Metinler kör hakemlik sürecinden geçeceği için yazar bilgileri ile tam metin aynı sayfada olmamalıdır. Bu nedenle başlık, özet ve yazar bilgileri ilk sayfada (coverpage), tam metin bildiri ikinci sayfada olmalıdır. Yazar(lar)ın isimleri Ad - Soyad sıralamasıyla ilk harfler büyük, kalın ve ortalanmış şekilde yazılmalıdır.Birden fazla yazar olması durumunda yazar isimleri alt alta yazılmalıdır. Yazar(lar)ın bağlı oldukları kurumlara ilişkin bilgiler ve e posta adresleri yazar adlarının hemen altına yazılmalıdır. Birden fazla yazarlı bildirilerde sunum yapan ve iletişim kurulacak yazar dipnotla belirtilmelidir.
 
C. BAŞLIKLAR
Bildiri başlığı ilk sayfada büyük harfle ve kalın olarak ortadan hizalanarak yazılmalıdır. Bildiride yer alacak başlıklar bildirinin yazıldığı dilde (Türkçe ya da İngilizce) ve metnin içeriğini açık ve yeterli olarak yansıtacak biçimde olmalıdır. Başlıklarda kısaltma kullanılmamalıdır. Ana başlıkların tümü büyük harflerle ve koyu yazılmalı, bir başlık on beş kelimeyi geçmemelidir. Ana başlıklar GİRİŞ, YÖNTEM, BULGULAR, TARTIŞMA ve KAYNAKÇA şeklinde olmalıdır. Alt başlıkların yalnızca ilk harfleri büyük ve tamamı koyu yazılmalı çalışmanın türüne (Katılımcılar, Veri Toplama Süreci Gibi.) göre yazarlar tarafından belirlenmelidir. Üçüncül başlıklar ise ilk harfleri büyük ve italik yazılmalıdır. Üçten fazla alt başlık kullanılmamalıdır. Başlıkların görünümü aşağıdaki gibidir:
 
GİRİŞ
YÖNTEM
Başlık
Başlık
BULGULAR
TARTIŞMA
KAYNAKÇA
 
D. ÖZET VE ANAHTAR KELİMELER
Bildiri özeti yazar bilgilerinin olduğu sayfada yazar bilgilerinden hemen sonra yer almalıdır. Bildiri özeti çalışmanın amacını, kapsamını ve sonuçlarını açıkça yansıtmalıdır. Özet en az 100 en fazla 250 kelimeden oluşmalı ve özet metninde metin içi kaynak kullanımına yer verilmemelidir. Özetin hemen altındaki satıra anahtar sözcükler yazılmalıdır.Anahtar sözcüklerin ilk harfi büyük olmalı ve araya virgül konmalıdır. Anahtar sözcük sayısı en az üç en fazla beş olmalıdır.
 
E. TABLOLAR VE ŞEKİLLER
Bildiri metninde tablolar ve şekiller kullanılacaksa ilgili yerde bulunan metinden sonra bir satır boşluk bırakılarak yer almalıdır. Tablonun adı numarasıyla beraber tablonun üzerine, şeklin adı ise yine numarasıyla beraber şeklin altına yazılmalıdır. Her iki durumda da tablo ve şekil adlarının ilk harfleri büyük ve koyu olarak yazılmalıdır. Ayrıca kullanılacak olan şekil/görseller çözünürlüğü yüksek jpeg formatında olmalıdır.
 
F. DİPNOTLAR
Dipnotlar, kaynak gösteriminde kullanılmamalı, sadece metnin içinde yer alması uygun olmadığı düşünülen açıklamalar için kullanılmalıdır. Dipnotlar bildiri metninde ve bildiri özetinde 10 punto ile yazılmalı ve sırayla numaralandırılmalıdır.
 
G. METİN İÇİ ATIFLAR VE KAYNAKÇA
Bildiri metninde mutlaka metin içi kaynakça verilmelidir. Bildiri metninin içinde ve sonunda verilecek kaynakçalarda APA 6 formatı benimsenmelidir.Metin içi ve sonu kaynakça gösterimi ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir.
 
Metin içi gösterim:
Tek yazarlı yayınlar
(Soyadı, 2018)
İki yazarlı yayınlar
(Soyadı ve Soyadı, 2018)
Üç ve daha fazla yazarlı yayınlar
(Soyadı vd., 2018)
 
Metin sonu gösterim:
Tek yazarlı kitap         
Soyadı, A. (Yıl), Kitabın Adı (İtalik), Şehir: Yayınevi.
Birden çok yazarlı kitap    
Soyadı, A., Soyadı, A., Soyadı, A. (Yıl), Kitabın Adı (İtalik), Şehir: Yayınevi.
 
Kitap bölümü:                     
Soyadı,, A. (Yıl), Bölümün başlığı, Editörün A. Soyadı, Kitabın Adı (İtalik) içinde (s. sayfa aralığı) Şehir: Yayınevi.
 
Makale
Soyadı A. (Yıl), Makalenin başlığı, Derginin adı (İtalik), Cilt(Sayı), sayfa aralığı.
İnternet Kaynağı                  
Soyadı, A. (Yıl), Başlık (İtalik), ... tarihinde ...sitesi: ... adresinden alındı.
 

 

TAM METİN BİLDİRİ ŞABLONUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.