Bilimsel Program
                                        28. ULUSAL ÖZEL EĞİTİM KONGRESİ BİLİMSEL PROGRAMI
 
11 EKİM 2018 PERŞEMBE
08.00 - 09.00
Kayıt
09.00 - 10.30
Açılış Töreni
Prof. Dr. A. Nejat AKGÜN Salonu
Salon 1
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü öğrencileri tarafından işaret dili ile İstiklal Marşı
Protokol Konuşmaları
 • Kongre Başkanı
 • ÖZDER Genel Başkanı
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektör Yrd.&Eğitim Fakültesi Dekan V.
Mini Konser
 • SOMET Öğrencileri
Doç. Dr. Mitat ENÇ Konferansı
 • Geçmişten Günümüze Ulusal Özel Eğitim Kongresi
  Doç. Dr. Macid Ayhan MELEKOĞLU, Dr. Öğr. Üyesi Mine SÖNMEZ KARTAL, Dr. Öğr. Üyesi Meral MELEKOĞLU, Dr. Öğr. Üyesi Derya GENÇ TOSUN, Araş. Gör. Esra ORUM ÇATTIK, Araş. Gör. Dr. Ayşe TUNÇ PAFTALI, Araş. Gör. Gözde TOMRİS, Araş. Gör. Özge Sultan BALIKÇI, Araş. Gör. Tuncay TUTUK, Araş. Gör. Erman KAYIŞDAĞ, Araş. Gör. Büşra YILMAZ, Araş. Gör. Esra AKTAR, Araş. Gör. İsmail OKATAN, Araş. Gör. Turgut BAHÇALI, Araş. Gör. Nefize ARACI, Araş. Gör. Asuman SAĞLAM AK Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü
 • Doç. Dr. Mitat Enç'in Özgeçmişi
  Zeynep ENÇ SİNKİL
 • O Bir Yıldızdı!
           Yahya Özsoy’un Anlatımı, Sezgin Vuran’ın Seslendirmesiyle…
           Prof. Dr. Sezgin VURAN, Anadolu Üniversitesi
 
10.30 - 11.00
KAHVE ARASI
 
11.00 - 12.30
Çağrılı Konuşmacı
Prof. Dr. A. Nejat AKGÜN Salonu
Salon 1
Doç. Dr. Audrey TRAINOR, New York University, ABD
Erken Çocukluktan Yetişkinliğe: Özel Eğitimde Geçiş
[From Early Childhood to Adulthood: Transition in Special Education]
Sunum dili İngilizce olup ardıl çeviri yapılacaktır.
 
12.30 - 13.30
ÖĞLE YEMEĞİ
 
SÖZLÜ BİLDİRİLER
1. Oturum: 13.30 - 15.00
13.30 - 15.00
1. Oturum – Salon 2
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Salih RAKAP
 
 • Erken Çocukluk Döneminde Otizm Spektrum Bozukluğundan Etkilenen Bireylerde Sosyal Beceri Öğretiminde İnteraktif Ortamda Hazırlanan Sosyal Öykülerin Kullanımının Etkililiği
  ÖĞRETMEN MUHAMMET ALİ BOZHÖYÜK, DR. ÖĞR. ÜYESİ AYŞE TUBA CEYHUN
 • Son Beş Yılda Oyun Temelli Müdahaleler ve Otizm: Sistematik Betimsel Analiz Çalışması
  ARAŞ. GÖR. D. MERVE TUNA, ARAŞ. GÖR. GÖZDE TOMRİS, ARAŞ. GÖR. AHMET TURAN ACUNGİL
 • Otizm Spektrum Bozukluğunda Erken Dönem Belirtileri: Annelerin Görüşlerinin İncelenmesi
  ARAŞ. GÖR. CEYHUN SERVİ, ARAŞ. GÖR. YUNUS EMRE BAŞTUĞ
 • Okul Öncesi Dönem Gömülü Öğretim Çalışmalarının Meta-Analizi
  ARAŞ. GÖR. EMRAH GÜLBOY, DOÇ. DR. ŞERİFE YÜCESOY-ÖZKAN, DOÇ. DR. SALİH RAKAP
13.30 - 15.00
1. Oturum – Salon 3
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Veysel AKSOY
 
 • Otizmli Çocuğa Sahip Anne ve Babaların Yaşam Kalitelerinin Belirlenerek Karşılaştırılması
  ARAŞ. GÖR. MAHİR UĞURLU
 • Eskişehir İlinde Hizmet Veren Özel Eğitim Kurumlarının Fiziksel Koşullarının Evrensel Tasarım İlkeleri Doğrultusunda İncelenmesi
  GAMZE KAPLAN, DR. ÖĞR. ÜYESİ VEYSEL AKSOY
 • Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrenciler İçin Fen Bilimleri Eğitimi: Son On Yıl İçinde Yapılan Çalışmaların Betimsel Olarak İncelenmesi
  GAMZE KARAER, DOÇ. DR. MACİD AYHAN MELEKOĞLU
 • İki Kere Farklı Özel Yetenekli Bireylere Yönelik Özel Eğitim Alan Öğretmenleri İle Metaforik Algı Çalışması
  ÖĞRETMEN EREN CAN MERMEROĞLU
13.30 - 15.00
1. Oturum – Salon 5
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Atilla CAVKAYTAR
 
 • Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bir Çocuğa Temel Matematik Becerilerinin Öğretiminde Baba Tarafından Sunulan Öğretimin Etkililiği
  ARAŞ. GÖR. ORHAN AYDIN, PROF. DR. ATİLLA CAVKAYTAR
 • Özel Gereksinimli Çocuğa Sahip Ailelerin Aile Yükünün Belirlenmesi
  ARAŞ. GÖR. GAMZE KAPLAN, DR. ÖĞR. ÜYESİ EMRE ÜNLÜ
 • Zihin Yetersizliği Olan Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Yaşam Doyumu Düzeylerinin İncelenmesi
  UZMAN DENİZ ÖZLEM KARA SEZGİN, PROF. DR. SEZGİN VURAN
 • Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklara Sembolik Oyun Becerilerinin Kazandırılmasında Ailelere Sunulan Eğitim Programının Etkililiği
  ARAŞ. GÖR. GİZEM ERGİN, PROF. DR. ATİLLA CAVKAYTAR
13.30 - 15.00
1. Oturum – Salon 6
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Hasan GÜRGÜR
 
 • Kaynaştırma Ortamındaki Özel Gereksinimli Öğrencilere Sunulan Destek Özel Eğitim Hizmetlerinin Araştırmalar Işığında İncelenmesi
  ARAŞ. GÖR. ÇİĞDEM KOL, ARAŞ. GÖR. HÜSEYİN KOÇ, DOÇ. DR. HASAN GÜRGÜR
 • Öğretmen Adayları Gözünden Kaynaştırma Eğitimi
  ARAŞ. GÖR. ÇİĞDEM KOL, ARAŞ. GÖR. HÜSEYİN KOÇ, DOÇ. DR. HASAN GÜRGÜR
 • Manşet: Özel Gereksinimli Bireylerin Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Eğitimi (Basından Yansımalar)
  ARAŞ. GÖR. HÜSEYİN KOÇ, ARAŞ. GÖR. ÇİĞDEM KOL, DOÇ. DR. HASAN GÜRGÜR
 
UYGULAMALI SÖZLÜ BİLDİRİ
13.00 - 14.30
13.00 - 14.30
1. Oturum – Yüzme Havuzu
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Mehmet YANARDAĞ
Anadolu Üniversitesi Kapalı Yüzme Havuzu
 • Gelişimsel Yetersizlik Gösteren Çocuklar İçin Akuaterapi
  DOÇ. DR. MEHMET YANARDAĞ, ARAŞ. GÖR. CANER ÖZBÖKE, UZMAN FİSUN YANARDAĞ, İLHAN ÇAMURSOY
 
*Bu sunumun kontenjanı 20 kişidir. Katılmak isteyenler kayıt masasına başvurmalıdır.
**Havuzda uygulama yapmak isterseniz mayo, terlik ve bone getirmeyi lütfen unutmayınız.
***Bu sunuma katılmak isteyenler için 12.30’da ESOGÜ Kongre Kültür Merkezi önünden araç kalkacaktır.
 
15.00 - 15.30
KAHVE ARASI
 
SÖZLÜ BİLDİRİLER
2. Oturum: 15.30 - 17.00
15.30 - 17.00
2. Oturum – Salon 2
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Serhat ODLUYURT
 
 • Otizm Spektrum Bozukluğuna Sahip Çocuğu Olan Annelere Sunulan Koçluk Uygulamalarının Annelerin Öğretim Becerilerini ve Çocukların Ortak Dikkate Tepki Verme Becerilerini Edinmeleri Üzerindeki Etkileri
  ARAŞ. GÖR. DR. AYNUR GICI VATANSEVER, PROF. DR. EMİNE AHMETOĞLU, PROF. DR. ELİF TEKİN-İFTAR
 • Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylerle Gerçekleştirilmiş Aile Merkezli Uygulamalar: Literatür Taraması
  ARAŞ. GÖR. TURGUT BAHÇALI, DOÇ. DR. SERHAT ODLUYURT
 • Özel Gereksinimli Çocuğu Olan İki Yakın Akrabanın Gereksinimlerinin Belirlenmesi ve Karşılanması
  ARAŞ. GÖR. NURCAN KAYA, PROF. DR. AYŞEGÜL ATAMAN
 • Özel Gereksinimli Çocukların Ailelerinin Gelişimsel Geçiş Sürecinde Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri
  ARAŞ. GÖR. KADRİYE YILDIZ
15.30 - 17.00
2. Oturum – Salon 3
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Orhan ÇAKIROĞLU
 
 • Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin Çarpma İşleminde Gösterdikleri Performans Düzeylerinin İncelenmesi
  DR. ÖĞR. ÜYESİ OĞUZ GÜRSEL, UZMAN KUDRET İSPİR
 • Özel Öğrenme Güçlüğü Riski olan Öğrencilerin İlkokullarda Görülme Sıklığının Belirlenmesi
  DOÇ. DR. ORHAN ÇAKIROĞLU, DR. ÖĞR. ÜYESİ EBRU ÜNAY
 • İlkokul Öğretmenlerinin Özel Öğrenme Güçlüğü olan Öğrencilere Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi
  DOÇ. DR. ORHAN ÇAKIROĞLU, DR. ÖĞR. ÜYESİ EBRU ÜNAY
 • Tek-Denekli Deneysel Araştırmalarda Örtüşmeyen Veriye Dayalı On İki Etki Büyüklüğü Hesaplama Yönteminin Karşılaştırılması
  DOÇ. DR. ŞERİFE YÜCESOY-ÖZKAN, DOÇ. DR. SALİH RAKAP, ARAŞ. GÖR. EMRAH GÜLBOY
15.30 - 17.00
2. Oturum – Salon 5
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Mine SÖNMEZ KARTAL
 
 • Zihin Yetersizliği Olan Öğrencilerin Okuduğunu Anlama Becerilerinin Geliştirilmesinde Tekrarlı Okuma ve Öykü Haritası Stratejilerinin Karşılaştırılması
  ARAŞ. GÖR. GÖKSEL CÜRE, DOÇ. DR. ŞERİFE YÜCESOY-ÖZKAN
 • Nokta Belirleme Tekniği (Touch Math) Kullanılarak Gerçekleştirilen Matematik Öğretimi Araştırmalarının Gözden Geçirilmesi
  GÖKHAN BAYKAL, DR. ÖĞR. ÜYESİ MİNE SÖNMEZ KARTAL
 • Davranışsal Beceri Öğretimi (Behavioral Skills Training)
  ARAŞ. GÖR. GAMZE İNCİ, DR. ÖĞR. ÜYESİ MİNE SÖNMEZ KARTAL
 • Akranlarca Sunulan Sosyal Öykülerin Gelişimsel Yetersizliği Olan İlkokul Öğrencilerinin Güvenlik Becerilerine Etkisi
  ÖĞRETMEN MEHMET BIÇAKCI, DOÇ. DR. SERAY OLÇAY GÜL
15.30 - 17.00
2. Oturum – Salon 6
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Yasemin ERGENEKON
 
 • Otizmli Kaynaştırma Öğrencilerinin Okul Öncesi Dönemden İlkokula Geçişte Yaşadıkları Sosyal Uyum Problemlerinin Öğretmen Görüşleri Açısından İncelenmesi
  ÖĞRETMEN CANSU PARLAK, PROF. DR. YEŞİM FAZLIOĞLU, DR. ÖĞR. ÜYESİ MELTEM ACAR GÜVENDİR
 • Özel Gereksinimli Çocukların Erken Müdahaleden Okul Öncesine Geçiş Süreçlerinin Biyoekolojik Sistemler Kuramına Dayalı Olarak İncelenmesi: Bir Geçiş Modeli Önerisi
  UZMAN SÜLEYMAN ÇELİK, DOÇ. DR. YASEMİN ERGENEKON
 • Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Okul Öncesi Çocuklarda Ortamlararası Geçişlerdeki Problem Davranışların Azaltılmasında Videoyla Model Olmanın Etkililiği
  ELİF SANAL ÇALIK, DOÇ. DR. YASEMİN ERGENEKON
 • Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireyler Sağlık Hizmetlerinden Yararlanırken Ebeveynlerinin Karşılaştıkları Güçlüklerin Belirlenmesi
  DOÇ. DR. YASEMİN ERGENEKON, DR. ÖĞR. ÜYESİ AYSUN ÇOLAK, ARAŞ. GÖR. CANDAN HASRET ŞAHİN, ARAŞ. GÖR. DR. ÖZGÜL ALDEMİR FIRAT, ARAŞ. GÖR. CANER KASAP
 
ÇALIŞTAYLAR
13.30 - 17.00
ÇALIŞTAY #8 (Bu çalıştay İngilizce olarak gerçekleştirilecektir.)
Salon 7
Doç. Dr. Joseph Calvin GAGNON, University of Florida, ABD
Publishing in American Journals
 
17.30 – 19.30
Açılış Kokteyli
 
 
12 EKİM 2018 CUMA
08.00 - 09.00
Kayıt
09.00 - 10.30
Çağrılı Konuşmacı
Prof. Dr. A. Nejat AKGÜN Salonu
Salon 1
Doç. Dr. Joseph Calvin GAGNON, University of Florida, ABD
Kanıta Dayalı Olmaya Karşı Mevcut En İyi Kanıt: Öğrenme Güçlüğü Olan Gençlere Yönelik Öğretim Yaklaşımları
[Evidence-Based vs. Best Available Evidence: Approaching Instruction for Youth with Learning Disabilities]
Sunum dili İngilizce olup ardıl çeviri yapılacaktır.
 
10.30 - 11.00
KAHVE ARASI
 
SÖZLÜ BİLDİRİLER
1. Oturum: 11.00 - 12.30
11.00 - 12.30
1. Oturum – Salon 2
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet KONROT
 
 • Türkiye’de Özel Gereksinimli Bireyler Toplumsal Hayata Nasıl Hazırlanıyorlar? Geçiş Süreçlerine İlişkin Bir Metasentez Çalışması
  ARAŞ. GÖR. ŞULE YANIK
 • Özel Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Bulunan Özel Eğitimde Geçiş Uygulamalarına Yönelik Bir Değerlendirme
  ÖĞRETMEN MERİH YANGIN, DR. ÖĞR. ÜYESİ AYŞE TUBA CEYHUN
 • Özel Gereksinimli Bireylerin Yetişkinliğe Geçiş Süreci İle İlgili Kurum Görüşleri
  DR. ÖĞR. ÜYESİ EBRU ÜNAY, DOÇ. DR. ORHAN ÇAKIROĞLU
 • Özel Eğitimde Rehberlik Öğretmenleri ve Özel Eğitim İhtiyacı Koordinatörlerinin Yeri: Türkiye ve İngiltere Karşılaştırmalı Durum Çalışması
  FATMA KORKMAZ
11.00 - 12.30
1. Oturum – Salon 3
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ahmet YIKMIŞ
 
 • Devlet Okullarında Hazırlanan Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarının Kalite Göstergelerinin İncelenmesi
  ARAŞ. GÖR. DR. RIZA ÖZDEMİR, DR. ÖĞR. ÜYESİ BUKET KISAÇ, DR. ÖĞR. ÜYESİ EMRE ÜNLÜ, ARAŞ. GÖR. GAMZE KAPLAN
 • Özel Eğitim Gereksinimli Bireylere Verilen Hizmetlerle İlgili Danışmanlık Becerileri Eğitim Programı
  ÖĞRETMEN FİKRET KONCA, ÖĞRETMEN OĞUZ AKKAYA, ÖĞRETMEN GÖKHAN ALKOYAK, ÖĞRETMEN MUTLU CANTAŞ
 • Ortaokula Devam Eden Yetersizliği Olmayan Öğrencilerin Sınıflarındaki Kaynaştırma Öğrencisine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi
  ÖĞRETMEN MERVE ÇİÇEK, DOÇ. DR. AHMET YIKMIŞ
 • Özel eğitim öğretmen adaylarının bilimsel dayanaklı uygulamalar hakkındaki görüşleri
  DOÇ. DR. İLKNUR ÇİFCİ TEKİNARSLAN, ADNAN ARI, ÖĞRETMEN BURAK BOZAK, ÖĞRETMEN EVGİN ÇAY, ÖĞRETMEN MERVE ÇİÇEK
11.00 - 12.30
1. Oturum – Salon 5
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Atilla CAVKAYTAR
 
 • Aile Eğitimi: Uygun Davranışları Artırma, Uygun Olmayan Davranışları Önleme
  ÖĞRETMEN HÜLYA KAYGISIZ, ÖĞRETMEN CANGÜL DAĞDEVİREN AKKULAK, ÖĞRETMEN DERYA ESEN
 • Otizm Spektrum Bozukluğu Çocuğu Olan Ailelere Nitelikli Hikâye Bakma Becerisinin Kazandırılmasına Yönelik Aile Eğitim Programının Etkililiği
  ARAŞ. GÖR. RİFAT İÇYÜZ, PROF. DR. ATİLLA CAVKAYTAR
 • Otizmli Çocuğa Sahip Ailelerin Aldıkları Sosyal Desteğin Toplumsal Entegrasyonlarına Etkisi
  UZMAN ALİ ATLI
 • Anneye Sunulan Aile Eğitim Programının Çocuğun Ön Akademik Becerileri Genelleme Düzeyine Etkisi
  SİMA KIRKGÖZ, PROF. DR. ATİLLA CAVKAYTAR
11.00 - 12.30
1. Oturum – Salon 6
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sezgin VURAN
 
 • Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklara Robot Görünümüyle Sunulan Öğretimin Ortak Dikkat Becerileri Üzerindeki Etkililiği
  UZMAN DR. ÖZLEM DALGIN EYİİP, PROF. DR. SEZGİN VURAN
 • Otizmli Çocuklara Duygusal Yüz İfadelerini Tanımanın Öğretiminde Video Modelin Etkililiği
  DOÇ. DR. NURGÜL AKMANOĞLU
 • Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklara Yönelik Müdahalelerde Kardeş Katılımı: Sistematik Bir Derleme
  ARAŞ. GÖR. SELİN GÖKÇE, DOÇ. DR. BURCU ÜLKE-KÜRKÇÜOĞLU
 • Kaynaştırma/Bütünleştirme Uygulamalarına Yönelik Geliştirilen Müdahale Programlarının Etkililiğini İnceleyen Araştırmaların Betimsel Analizi
  UZMAN BORA AKDEMİR, DOÇ. DR. MACİD AYHAN MELEKOĞLU
 
12.30 - 14.00
ÖĞLE YEMEĞİ
 
SÖZLÜ BİLDİRİLER
2. Oturum: 14.00 - 15.30
14.00 - 15.30
2. Oturum – Salon 2
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ahmet YIKMIŞ
 
 • Okuma Güçlüğüne Sahip Bireylere Sunulan Eğitimde Video Teknoloji ve Bilgisayar Desteğinin Kullanıldığı Çalışmaların İncelenmesi
  UZMAN SENİHA KURTOĞLU, UZMAN ÖZLEM TOPRAK, DOÇ. DR. AHMET YIKMIŞ
 • İşitme Kayıplı Çocuklarda Gelişen Okuryazarlığı Öğretmeni Güçlendirme Yoluyla Desteklemek: Bir Öğretmen İle Uzmanın Gelişim Yolculuğu
  ARAŞ. GÖR. HİLAL ATLAR, PROF. DR. YILDIZ UZUNER
 • Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilere Uygulanan Etkinlik Temelli Saat Okuma Becerisi Öğretiminin Etkililiği
  ÖĞRETMEN FURKAN ATMACA, ÖĞR. GÖR. DR. ALEV GİRLİ
 • Zihin Engelli Kız Öğrencilere Cinsel İstismarı Önleyici Bilgilendirme Eğitimi
  ESRA SEÇGİN, ÖĞR. GÖR. DR. ALEV GİRLİ
14.00 - 15.30
2. Oturum – Salon 3
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Hasan GÜRGÜR
 
 • Otizmli 6-18 Yaş Bireylerin Beslenmeye Yönelik Algılarının İncelenmesi
  ÖĞR. GÖR. HALİME NUR SEZER
 • Okuma, Yazma ve Matematik Öğrenme Güçlüğü Yaşayan İlkokul Öğrencilerinin Öğrenme Problemlerinin Sağaltımında Çevre Tutumlarının Değiştirilmesinin Sağaltım Sürecine Etkisi
  UZMAN UĞUR KAYA, FİRDEVS ÖZKAYA, ÖĞRETMEN HANİFE KESER
 • Meslek Lisesi Kaynaştırma Uygulamalarında Öğretmenlerin Yaşadıkları Sorunların ve Sorunların Çözümlerine Yönelik Önerilerinin İncelenmesi
  DR. İHSAN EVREN AKTÜREL, DOÇ. DR. HASAN GÜRGÜR
 • Özel Eğitim Meslek Okullarında Görev Yapan Meslek Grubu Öğretmenlerinin Mesleki Yeterlilik ve Tükenmişlik Özelliklerinin İncelenmesi
  DR. ÖĞR. ÜYESİ HATİCE ŞENGÜL ERDEM
14.00 - 15.30
2. Oturum – Salon 5
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Atilla CAVKAYTAR
 
 • Görme Yetersizliği Olan Öğrencilerin Benlik Saygısı Düzeyleri ve Sosyal Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  ARAŞ. GÖR. MUSTAFA DOĞUŞ, DOÇ. DR. PINAR ŞAFAK
 • Zihin Yetersizliği Olan Bireylerin Cinsel Eğitimi İçerikli Çalışmaların İncelenmesi
  DR. ÖĞR. ÜYESİ ALİ KAYA, ÖĞR. GÖR. DİDEM GÜVEN
 • Zihinsel/Gelişimsel Yetersizliği Olan Yetişkinlerin İstihdamında Güncel Yaklaşımlar: Doğal Destekler ve Çalışma Koşulları
  ARAŞ. GÖR. TAHİR METE ARTAR, PROF. DR. ATİLLA CAVKAYTAR
 • Bakım ve Koruma Altında Bulunan Zihin Yetersizliği Olan Bireylere Yönelik Günlük Yaşam Eğitimi Programı Geliştirilmesi
  DR. ÖĞR. ÜYESİ ALİ KAYA, PROF. DR. ATİLLA CAVKAYTAR
14.00 - 15.30
2. Oturum – Salon 6
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Onur KURT
 
 • Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yiyecek-İçecek Hazırlama Becerilerinin Öğretildiği Çalışmaların İncelenmesi
  ARAŞ. GÖR. SERAP DOĞAN, DOÇ. DR. YASEMİN ERGENEKON
 • Otizm Spektrum Bozukluğuna Sahip Öğrencilere Seslendirilebilir Kartlar Aracılığıyla Söziçi Becerilerin Öğretimi
  BÜŞRA SELMAN, ÖĞRETMEN ZEKERİYA ALPEREN SAĞDIÇ
 • Otizmli Çocuklarda Uyku Sorunları ve Öneriler
  ARAŞ. GÖR. ZEHRA CEVHER, ARAŞ. GÖR. HÜSNE ÖZ ALKOYAK, DOÇ. DR. ONUR KURT
 
15.30 - 16.00
KAHVE ARASI
 
PANELLER
16.00 - 17.30
PANEL #1
Salon 3
Panelistler:
Prof. Dr. Elif TEKİN-İFTAR, Anadolu Üniversitesi
Araş. Gör. Ahmet FİDAN, Sakarya Üniversitesi
Araş. Gör. Dr. Ayşe TUNÇ PAFTALI, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Araş. Gör. Dr. Hatice Deniz DEĞİRMENCİ, Anadolu Üniversitesi
 
Özel Gereksinimli Öğrencilere Eğitim Sunan Öğretmenlerin Mesleki Gelişiminde Öğretmen Koçluğu Yaklaşımı ve Üç Farklı Uygulama Örneği
 
POSTER BİLDİRİLER
15.30 - 17.30
15.30 - 17.30
Poster Alanı - Fuaye
Posterler 80cm x 100cm boyutlarında hazırlanacaktır.
 
Poster #1
 • Otizmli Bireylerle Çalışan Eğitimcilerin Otizmli ve Tipik Gelişim Gösteren Bireylere Yönelik Metaforik Algılarının İncelenmesi
  UZMAN EREN ŞAHİN - ÖĞRETMEN AYLİN BAYRAKTAR
Poster #2
 • Hayat Boyu Öğrenme (Yaygın Eğitim) Kurumlarında Özel Eğitim Çalışmaları
  ÖĞRETMEN MELİKE CENGİZ
Poster #3
 • Sembolik Okuma İle Günlük Etkinlik Çizelgesi Takibi
  ÖĞRETMEN BETÜL KUMAÇAR
Poster #4
 • Türk İşaret Dili Dersi Kapsamındaki İşaret Dili Öğretim Programındaki Fen Bilgisi Eğitimi ile ilgili Temaların Belirlenmesi
  ARAŞ. GÖR. SİMGE CEPDİBİ, ARAŞ. GÖR. OKAN SIBIÇ
Poster #5
 • Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Çocuklar ve Dikkat Güçleri
  PROF. DR. SUNAY YILDIRIM DOĞRU, ARAŞ. GÖR. SİMGE CEPDİBİ
Poster #6
 • Engelli Bireylerin İş Hayatında Yaşadıkları Sorunlar
  AYŞENUR UZEKMEK
Poster #7
 • Otizm Spektrum Bozukluğuna Sahip Bir Öğrenciye Kuaför İle İşbirliği Yapma Becerisinin Öğretimi
  ÖĞRETMEN ZEKERİYA ALPEREN SAĞDIÇ, AYŞENUR ŞENTÜRK KEKİÇ, UZMAN NERGİZ KOÇARSLAN
Poster #8  
 • Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Bireylerde Bisiklet Sürme Becerisine İlişkin Bir Çalışma: Otizme Pedal Çevir
  ÖĞRETMEN NURULLAH AYBAR, ÖĞRETMEN SEVAL DEVECİLER
Poster #9  
 • Otizmli Öğrencilere Yemek Yapma Becerilerinin Öğretiminde Sabit Bekleme Süreli Öğretimin Etkililiği
  ÖĞR. GÖR. GALİBİYE ÇETREZ ARICAN, DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET YAVUZ, PROF. DR. YEŞİM FAZLIOĞLU
Poster #10  
 • Antalya İlinde Özel Gereksinimli Bireylerin Velilerine Yönelik Hazırlanması Planlanan Geçiş Oryantasyon Programının, Özel Gereksinimli Bireylerin İlk İnceleme ve Kademeler Arası Geçişlerinde Programın Kapsamını ve Konu Başlıklarını Belirleme
  MUSTAFA AKÇİL, UZMAN BURCU KAPLAN ŞAHİN, ALİ İHSAN ŞAHİN
Poster #11  
 • Zihinsel Engelli Bireylere Toplumsal Uyum Becerilerinin Öğretiminde Sanal Gerçeklik Teknolojisinin Etkililiği
  ÖĞRETMEN FEYYAZ ŞENTÜRK, ÖĞRETMEN NAZİM ALAGÖZ, ÖĞRETMEN MEHMET EMİN UPRAK, ÖĞRETMEN YASİN KARA, ÖĞRETMEN MEHMET OKAN KUTLU
Poster #12  
 • Dünyada ve Türkiye’de Geçişin Yasal Temelleri
  ARAŞ. GÖR. HAMDİ GÖNÜLDAŞ, ARAŞ. GÖR. HALİL UYSAL, ARAŞ. GÖR. ZÜLAL ÇAKMAK, ARAŞ. GÖR. EMRAH GÜLBOY, DOÇ. DR. YASEMİN ERGENEKON
Poster #13  
 • Özel Gereksinimli Çocuklarda Akran Zorbalığı
  ARAŞ. GÖR. ZEKİYE HANDE YILMAZ
Poster #14  
 • Speech and Language Test Mobile Application for Teacher at Initial Education
  AYŞE SES SAATCİOĞLU
Poster #15  
 • Gel Bize Katıl Bize (Okul Öncesi Farkındalık Çalışması)
  ÖĞRETMEN SEVİL HIRAOĞLU, ÖĞRETMEN SEVDA GEVŞEK
Poster #16  
 • Zihin Yetersizliği Olan Öğrenciye Ayran Yapma Becerisini Kazandırmada Kendine Ön Uyaran Sunma ve Kendini İzleme Stratejilerinin Birlikte Kullanımının Etkisi
  ÖĞRETMEN SEVDA GEVŞEK
Poster #17  
 • Zihin Yetersizliği Olan Bireylerde Tek Denekli Araştırmalar: Bir Meta Analiz Çalışması
  UZMAN ÇİĞDEM TÜRKER, ÖĞRETMEN SENA GÜLSÜM ŞEN, DOÇ. DR. ELİF SAZAK
Poster #18  
 • Özel Gereksinimli Bireylerin İstihdamına Avrupa Penceresinden Bir Bakış
  UZMAN ÖZGE SAKARYA ÇINKI
Poster #19  
 • 0-3 Yaş Ebeveyn-Çocuk Oyun Grubu Programı Nedir, Nasıl Uygulanır?
  ARAŞ. GÖR. EMEL ERTÜRK MUSTUL, DOÇ. DR. ZERRİN TURAN
Poster #20  
 • Teknoloji ile Zenginleştirilmiş Özel Eğitim Uygulama Sınıfı Projesi
  ÖĞRETMEN BARIŞ YILDIZ
Poster #21  
 • Hastane Arkadaşım Olur musun?: Üniversite Öğrencilerinin Otizm Spektrum Bozukluğuna Yönelik Bir Gönüllülük Çalışması Deneyimleri
  DOÇ. DR. YEŞİM GÜLEÇ ASLAN, ARAŞ. GÖR. A. BÜŞRA SUBAŞI YURTÇU, DR. ÖĞR. ÜYESİ ÖZCAN ERKAN AKGÜN, PROF. DR. İSMAİL GÜLEC, BAHAR ERKAPLAN, BÜŞRANUR MALKOÇ, ESRA DİLBAZ, EZGİ ASLAN, MERVE BARTAN, SAKİNE KOYUNCU, SEVİLAY AKSU, TUBA HANDEMİR, TUĞÇE NARMAN
 
ULUSLARARASI SÖZLÜ BİLDİRİ
16.00 - 17.30
16.00 - 17.30
3. Oturum – Salon 5
*Bu oturum online sunumlardan oluşmaktadır.
**Bu oturumda sunumlar İngilizce olarak gerçekleştirilecektir.
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Macid Ayhan MELEKOĞLU
 
 • Kendi Kültürünüze ve Sosyal Sisteminize Dayalı “Başarılı Geçiş Çıktıları” Elde Etmek için Neler Göz Önünde Bulundurulmalı?
 • [What to Consider to Make “Successful Transition Outcomes” Based on Your Own Culture and Social System]
  DR. ÖĞR. ÜYESİ MINYOUNG KIM
 • Tayvan'da Yetersizliği Olan Öğrenciler için Okul Öncesi, İlköğretim ve Ortaöğretimde Geçiş Hizmetleri
 • [Transition Services in Preschool, Elementary School and Secondary School for Students with Disabilities in Taiwan]
  DR. ÖĞR. ÜYESİ CHEN-CHEN CHENG, DR. ÖĞR. ÜYESİ YUN-JU HUANG
 • Tayland'da Eğitim Eşitliği ve Kaynaştırma: Erişilebilir İdealler?
 • [Educational Equity and Inclusion in Thailand: Attainable Ideals?]
  DR. ÖĞR. ÜYESİ TIDA TUBPUN, TIMO T. OJANEN
 • Porto Riko'da Özel Eğitim Gereksinimi Olan Kişiler için Yetişkinliğe ve Yetişkinlik İçerisinde Geçiş
 • [Transition to and within Adulthood for People with Special Educational Needs in Puerto Rico]
  DR. ÖĞR. ÜYESİ JANETTE FERRER-MONTES
 
ÇALIŞTAYLAR
10.30 - 13.30
ÇALIŞTAY #10
Eğitim Fakültesi
A-6 Dersliği
Doç. Dr. Salih RAKAP, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Doç. Dr. Şerife YÜCESOY-ÖZKAN, Anadolu Üniversitesi
Öğr. Gör. Sinan KALKAN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tek Denekli Araştırmalarda Meta Analiz ve Etki Büyüklüğü Hesaplamaları
11.00 - 15.00
ÇALIŞTAY #5
Salon 7
Prof. Dr. Gönül KIRCAALİ-İFTAR, Maltepe Üniversitesi
Davranışsal Yaklaşım: Özellikler ve Uygulamalar
11.00 - 13.00
ÇALIŞTAY #6
Eğitim Fakültesi
A-14 Dersliği
Dr. Öğr. Üyesi Özlem TOPER KORKMAZ, Uludağ Üniversitesi
Geleneksel İşlevsel Analiz Uygulama Oturumlarının Düzenlenmesi
13.30 - 17.00
ÇALIŞTAY #11
Eğitim Fakültesi
A-6 Dersliği
Doç. Dr. Salih RAKAP, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Öğr. Gör. Sinan KALKAN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
S.O.S. Erken Müdahale Programı (Küçük Çocuklarda Sosyal-Duygusal Gelişimi Destekleyici ve Problem Davranışları Önleyici Stratejiler)
13.30 - 17.00
ÇALIŞTAY #2
Eğitim Fakültesi
A-31 Dersliği
Dr. Öğr. Üyesi Özlem TOPER KORKMAZ, Uludağ Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ceyda TURHAN, Uludağ Üniversitesi
Öğr. Gör. Füsun ÜNAL, İstanbul Aydın Üniversitesi
Pekiştireç Belirleme ve Sistematik Pekiştireç Değerlendirme Yöntemleri
15.00 - 17.00
ÇALIŞTAY #12 (Bu çalıştay İngilizce olarak gerçekleştirilecektir.)
Salon 7
Doç. Dr. Audrey TRAINOR - New York University, ABD
Using Social Capital to Strengthen Transitions
 
19.30 – 23.00
Gala Yemeği
 
 
13 EKİM 2018 CUMARTESİ
08.00 - 09.00
Kayıt
SÖZLÜ BİLDİRİLER
1. Oturum: 09.00 - 10.30
09.00 - 10.30
1. Oturum – Salon 2
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Veysel AKSOY
 
 • İlköğretim 1. Sınıfa Kaynaştırma Öğrencisi Olarak Devam Eden Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Çocuklar İle Normal Gelişim Gösteren Çocukların Grup Çalışması-Bir Örnek Uygulama
  UZMAN ÖZNUR TUŞ AVCI, DR. ÖĞR. ÜYESİ ŞEBNEM GÜMÜŞCÜ TUŞ
 • Okul Öncesi Sınıflarında Özel Gereksinimli Çocukların Arkadaşlık İlişkileri
  DİLEK DURGUTLUOĞLU, PROF. DR. NESLİHAN AVCI
 • Kaynaştırma Uygulamasına Devam Eden Özel Gereksinimli Çocukların Ebeveynleri ve Kaynaştırma Sınıflarındaki Normal Gelişim Gösteren Çocukların Ebeveynleri İle Yapılmış Araştırmaların İncelenmesi
  ARAŞ. GÖR. AHMET ALPEREN YAVUZ, DR. ÖĞR. ÜYESİ VEYSEL AKSOY
 • Özel Eğitimde Erken Okuryazarlık Çalışmalarının İncelenmesi
  ARAŞ. GÖR. ZÜLAL ÇAKMAK, DR. ÖĞR. ÜYESİ VEYSEL AKSOY
09.00 - 10.30
1. Oturum – Salon 3
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Oğuz GÜRSEL
 
 • Gelişimsel Yetersizliği Olan Öğrencilere Toplama İşlemi Öğretiminde Video İpucuyla Sunulan Sayı Doğrusu İle Nokta Belirleme Tekniklerinin Etkililiklerinin Karşılaştırılması
  UZMAN AYŞE BETÜL BAYIRBAŞI, DR. ÖĞR. ÜYESİ OĞUZ GÜRSEL, DR. ÖĞR. ÜYESİ GÜL KAHVECİ
 • Normal Gelişim Gösteren Çocukların Gelişimsel Yetersizlik Gösteren Akranlarıyla Oyun Etkinlikleri Sırasında Akran Aracılı Uygulamaları Kullanmalarının Sosyal Etkileşim Davranışları Üzerindeki Etkileri
  ARAŞ. GÖR. ÇİĞDEM TIKIROĞLU, PROF. DR. ARZU ÖZEN
 • Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarla Çalışan Okul Öncesi Öğretmenlerine Sosyal Becerilerinin Öğretiminde Gömülü Öğretime Dayalı Web Ortamında Sunulan Koçluk Uygulamasının Etkililiğinin Belirlenmesi
  ÖĞR. GÖR. FÜSUN ÜNAL, PROF. DR. ARZU ÖZEN
 • Otizmli Çocukların Eğitiminde Doğal Gelişimsel Davranışsal Müdahaleler
  PROF. DR. ARZU ÖZEN, ARAŞ. GÖR. ŞERİFE ŞAHİN
09.00 - 10.30
1. Oturum – Salon 5
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Süleyman ERİPEK
 
 • İlköğretim ve Ortaöğretim Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmenlerinin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu ve Özgül Öğrenme Güçlüğü Hakkındaki Bilgi Düzeyleri
  DR. ÖĞR. ÜYESİ MELTEM ORAL, ÖĞR. GÖR. DR. NURGÜL KARAKURT
 • Gelişim Yetersizliği Olan Yetişkin Bireylerin Yaşam Etkinliklerindeki Destek Gereksinimleri Yoğunluk Düzeylerinin Belirlenmesi
  UZMAN Ö. NEYLAN KOSOVA, PROF. DR. SÜLEYMAN ERİPEK
 • Türkiye’de Özel Eğitim Alanında Problem Davranışlarla İlgili Yapılan Lisansüstü Eğitim Tezlerinin Çok Boyutlu Olarak İncelenmesi
  ÖĞRETMEN AYLİN BAYRAKTAR
 • Çocuğu Kaynaştırma Öğrencisi Olan ve Normal Gelişim Gösteren Annelerin Aile Yaşam Kalitelerinin Farklı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi
  ÖĞRETMEN DENİZ AYŞEGÜL SÖĞÜT, DR. ÖĞR. ÜYESİ YAHYA ÇIKILI
09.00 - 10.30
1. Oturum – Salon 6
Oturum Başkanı:  Dr. Öğr. Üyesi Sunagül Sani BOZKURT
 
 • Resim ve Müzik Öğretmen Adaylarının Engelli Öğrencilere Yönelik Metaforik Algıları
  ARAŞ. GÖR. AYŞE NUR KÜÇÜK, ARAŞ. GÖR. GÖKHAN AÇIKGÖZ, DR. ÖĞR. ÜYESİ EYLEM DAYI
 • Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının Oyunlaştırmaya İlişkin Görüşleri
  DR. ÖĞR. ÜYESİ SUNAGÜL SANİ BOZKURT
 • Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Çalışan Meslek Elemanlarının Veri Toplama Araçlarını Kullanma ve Veriye Dayalı Karar Verme Süreçlerinin İncelenmesi
  ÖĞR. GÖR. AKIN GÖNEN, DR. ÖĞR. ÜYESİ ÖZLEM TOPER KORKMAZ
 • Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının Öğretmen Yeterliliklerini Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Bir Mix Tip Çalışması
  DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET YAVUZ, ÖĞR. GÖR. GALİBİYE ÇETREZ ARICAN
 
10.30 - 11.00
KAHVE ARASI
 
SÖZLÜ BİLDİRİLER
2. Oturum: 11.00 - 12.30
11.00 - 12.30
2. Oturum – Salon 2
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sezgin VURAN
 
 • Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının Matematik Öğretimine Yönelik Öz Yeterlik İnançlarının İncelenmesi
  ARAŞ. GÖR. BÜŞRA YILMAZ, SAMED YENİOĞLU
 • Özel Eğitim Bölümü Öğrencilerinin Akademik Öz-Yeterliklerinin ve Özel Eğitim Mesleki Yeterliklerin İncelenmesi
  ARAŞ. GÖR. AHMET FİDAN, DR. ÖĞR. ÜYESİ EDA DEMİRHAN
 • Özel Gereksinimli Çocukların Kültür ve Sanata Erişimi
  PROF. DR. SEZGİN VURAN
 • Özel Gereksinimli Bireylerin Hakları Temelinde Eğitime Erişim
  PROF. DR. SEZGİN VURAN
11.00 - 12.30
2. Oturum – Salon 3
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Ahmet BİLDİREN
 
 • Matematik Öğretmenlerine Üstün Yetenekli Çocuklara Yönelik Öğretim Stratejilerinin Kazandırılması
  DR. ÖĞR. ÜYESİ AHMET BİLDİREN, DR. ÖĞR. ÜYESİ DENİZ ÖZEN ÜNAL
 • Özel Yeteneklilerin Kişilik Özellikleri: Bir Literatür Taraması
  ÖĞRETMEN MEHMET BIÇAKCI, PROF. DR. MUSTAFA BALOĞLU
 • STEM Eğitimi Uygulanan Özel Yetenekli Ortaokul Öğrencilerinin Bilimsel Yaratıcılık Düzeylerinin İncelenmesi
  ÖĞRETMEN YUSUF İSLAM GÜNEŞ
 • İşitme Engelli Bireylerin Eğitiminde Öğretimsel Düzenlemeler ve Türk İşaret Dili Kullanımı Hakkında Öğretmen Görüşleri
  DOÇ. DR. PELİN PİŞTAV AKMEŞE, DR. ÖĞR. ÜYESİ NİLAY KAYHAN
11.00 - 12.30
2. Oturum – Salon 5
Oturum Başkanı:  Prof. Dr. Mustafa BALOĞLU
 
 • Genel Eğitim Okullarındaki Özel Gereksinimli Öğrencilerin Öğretim Öncesi, Sırası ve Sonrası Eğitsel Değerlendirilmelerine İlişkin Öğretmen Görüşleri
  ÖĞRETMEN BUSE BORUCU, DR. ÖĞR. ÜYESİ NECLA IŞIKDOĞAN UĞURLU
 • Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Öğretmenler Tarafından Doldurulan Tekrarlayıcı Davranışlar Ölçeği-R-Türkçe Versiyonunun Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi
  ARAŞ. GÖR. DR. ŞEYDA DEMİR, ÖĞR. GÖR. DR. MERAL ÇİLEM ÖKCÜN AKÇAMUŞ, ARAŞ. GÖR. DR. ZEYNEP BAHAP KUDRET, DOÇ. DR. HATİCE BAKKALOĞLU
 • Otizm Spektrum Bozukluğu Tanısı Almış 24-72 Aylık Çocukların Ailelerine Uygulanan Anne Baba Eğitim Programının Etkililiği
  UZMAN ÖZNUR TUŞ AVCI, DR. ÖĞR. ÜYESİ ŞEBNEM GÜMÜŞCÜ TUŞ
 • Aile Tepkileri Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Ön Geçerlilik ve Güvenilirlik İncelemesi
  PROF. DR. MUSTAFA BALOĞLU, DOÇ. DR. SERAY OLÇAY GÜL, DR. ÖĞR. ÜYESİ AVŞAR ARDIÇ, PROF. DR. ŞAHİN KESİCİ
11.00 - 12.30
2. Oturum – Salon 6
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet KONROT
 
 • Okuma Kazanım Sürecinde Dil Temelli Becerilerin Önemi
  ARAŞ. GÖR. HİLAL GENGEÇ, ÖĞRETMEN MEHMET GÜRBÜZ
 • Özel Öğrenme Güçlüğü ve/veya Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Öğrencilerde Öz Düzenleme Stratejileri̇
  ARAŞ. GÖR. SEVDA KILIÇ, DOÇ. DR. MACİD AYHAN MELEKOĞLU
 • Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerde Not Tutma Becerilerinin Geliştirilmesi
  ARAŞ. GÖR. SEVDA KILIÇ, DOÇ. DR. MACİD AYHAN MELEKOĞLU
 • Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Çocuklara Yönelik Dans Hareket Terapisi Uygulamaları
  UZMAN ÖZGÜR ATLAS
 
12.30 - 13.30
ÖĞLE YEMEĞİ
 
SÖZLÜ BİLDİRİLER
3. Oturum: 13.30 - 15.00
13.30 - 15.00
3. Oturum – Salon 2
Oturum Başkanı: Doç. Dr. İlknur ÇİFCİ TEKİNARSLAN
 
 • Özel Eğitim Okullarında Görev Yapan Servis Personellerinin Yetersizlikten Etkilenmiş Bireylere Yönelik Tutumlarına Farkındalık Eğitiminin Etkisi
  ÖĞRETMEN MEHVEŞAN SÜMEYYE BECAN
 • Alan Dışı Özel Eğitim Öğretmenlerinin Ders Verme Yeterliliklerine İlişkin Çalışmaların İncelenmesi
  UZMAN ÖZGE ÜNLÜ, DOÇ. DR. MACİD AYHAN MELEKOĞLU, DR. ÖĞR. ÜYESİ EMRE ÜNLÜ
 • Özel Eğitime Gereksinim Duyan Öğrencilere Yönelik Hazırlanan Okul Rehberlik Programının Planlanmasında ve Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar
  ÖĞRETMEN CENGİZ POLAT, DR. ÖĞR. ÜYESİ MUSTAFA SÜRÜCÜ
 • Zihin Yetersizliği Olan Öğrenciye Fen Bilimleri Dersinde Uygulanan Tanılayıcı Dallanmış Ağaç Tekniğinin Etkililik ve Verimliliklerinin İncelenmesi
  UZMAN ÇİĞDEM TÜRKER, DOÇ. DR. İLKNUR ÇİFCİ TEKİNARSLAN
13.30 - 15.00
3. Oturum – Salon 5
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Aysun ÇOLAK
 
 • Özel Eğitimde Aile Savunuculuğunu Ele Alan Nitel Araştırmalara Bir Bakış
  ARAŞ. GÖR. GİZEM ERGİN, DR. ÖĞR. ÜYESİ AYSUN ÇOLAK
 • Erken Çocukluk Döneminde Öz-Belirleme Becerilerinin Desteklenmesi Amacıyla Hazırlanan Aile Eğitimi Programına İlişkin Ebeveynlerin Görüşlerinin İncelenmesi
  ARAŞ. GÖR. D. MERVE TUNA
 • Özel Eğitime İhtiyacı Olan Çocukların Annelerinin Fiziksel Aktivite Düzeyleri ile Yaşam Kaliteleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  ÖZGÜR KURT, PROF. DR. EMİNE AHMETOĞLU
 • Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Aile Katılım Çalışmaları
  ÖĞR. GÖR. TUĞBA KANMAZ, PROF. DR. FATMA TEZEL ŞAHİN
 
 
PANELLER
13.30 - 15.00
PANEL #2
Salon 3
Panelistler:
Doç. Dr. Tülin FİDAN
Dr. Öğr. Üyesi Damla EYÜPOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Murat EYÜPOĞLU
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
 
Özel Gereksinimli Bireylerde Tanı Süreci
Özel Gereksinimli Bireylerde Duygusal Sorunlar
Özel Gereksinimli Bireylerde Davranışsal Sorunlar
 
15.00 - 15.30
KAHVE ARASI
 
SÖZLÜ BİLDİRİLER
4. Oturum: 15.30 - 17.00
15.30 - 17.00
4. Oturum – Salon 2
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Elif TEKİN-İFTAR
 
 • Otizm Spektrum Bozukluğu Tanısı Olan Öğrencilere Akademik Becerilerin Öğretiminde Verimliliği Arttırma
  DOÇ. DR. SERAY OLÇAY GÜL, PROF. DR. ELİF TEKİN-İFTAR
 • Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklara Ayrık Denemelerle Öğretim Sunularak İki Farklı Hata Düzeltmesi Türünün Karşılaştırılması
  DİLARA ECEM ALTUN, DOÇ. DR. ŞERİFE YÜCESOY-ÖZKAN, DR. ÖĞR. ÜYESİ NURAY ÖNCÜL
 • Ayrımlı Pekiştirme Kullanılarak Problem Davranışların Azaltıldığı Çalışmaların İncelenmesi
  UZMAN SENİHA KURTOĞLU, DOÇ. DR. ELİF SAZAK
 • Otizmli Çocukların Sosyal Becerilerini Geliştirmede Uygulanan Müdahalelerin Etkililiği: Bir Derleme Çalışması
  UZMAN ÇİĞDEM TÜRKER, ÖĞRETMEN SENA GÜLSÜM ŞEN, DOÇ. DR. ELİF SAZAK
15.30 - 17.00
4. Oturum – Salon 3
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Murat DOĞAN
 
 • Özel Eğitim Öğretmenlerinin Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Öğrencilerin Dil Gelişimlerini Desteklemek Amacıyla Kullandıkları Yöntemler
  ARAŞ. GÖR. ALPER GÜLAY, PROF. DR. İ. FUNDA ACARLAR
 • Özel Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezlerinde Özbakım Becerilerinin Öğretimine Yönelik Öğretmen Yeterlilikleri ve Görüşleri
  ÖĞRETMEN FEYYAZ ŞENTÜRK, ÖĞRETMEN NAZİM ALAGÖZ, ÖĞRETMEN MEHMET EMİN UPRAK, ÖĞRETMEN YASİN KARA, ÖĞRETMEN MEHMET OKAN KUTLU
 • İşitme Kayıplı ve Tipik Gelişen Çocukların Zihin Kuramı ve Dil Becerileri Bakımından Karşılaştırılması
  ARAŞ. GÖR. EMRAH AKKAYA, DOÇ. DR. MURAT DOĞAN
 • 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ve Genel Seçimlerde Yetersizliği Olan Bireylere Yönelik Vaatlerin İncelenmesi
  GAMZE KAPLAN,  MERVE ÖZ, GÜZİDENUR YOLCU, DR. ÖĞR. ÜYESİ AYTEN DÜZKANTAR
15.30 - 17.00
4. Oturum – Salon 5
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Atilla CAVKAYTAR
 
 • Erken Çocukluk Döneminde Özel Öğrenme Güçlüğü Erken Tanı ve Müdahale Yöntemlerine İlişkin Yapılan Boylamsal Araştırmalarının İncelenmesi
  GAMZE KARAER, PROF. DR. İBRAHİM HALİL DİKEN
 • Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Çocukların Okuduğunu Anlama Becerilerine İlişkin Çalışmaların İncelenmesi
  UZMAN MÜSLÜM YILDIZ, DOÇ. DR. MACİD AYHAN MELEKOĞLU
 • YİDYÖ Yetişkinler İçin Destek Yoğunluğu Ölçeği Türkçe Formu Çeviri ve Uyarlama Çalışması-SIS-A
  PROF. DR. ATİLLA CAVKAYTAR, PROF. DR. SEMA BATU, DOÇ. DR. YASEMİN ERGENEKON, DR. ÖĞR. ÜYESİ ÖZLEM GÜMÜŞKAYA
 • Özel Gereksinimli Çocuğu Olan Ailelerin Yaşadıkları Deneyimlere Göre Geçmişten Günümüze Çocuğu Değerlendirme Süreci
  DR. ÖĞR. ÜYESİ MERAL MELEKOĞLU, ÖĞRETMEN EMRAH KIRICI, ÖĞRETMEN HULUSİ KARTAL, ÖĞRETMEN HÜSNÜ ANIL TEKİN
15.30 - 17.00
4. Oturum – Salon 6
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Mine SÖNMEZ KARTAL
 
 • Otizm Farkındalık Düzeyinin Kimi Demografik Özelliklere Göre İncelenmesi
  HATİCE ECE GEÇ, DR. ÖĞR. ÜYESİ DEMİRALİ YAŞAR ERGİN
 • Beceri Öğretiminde Video İpucu Kullanılan Araştırmaların İncelenmesi
  ÖĞRETMEN HASAN KÖSE, DR. ÖĞR. ÜYESİ MİNE SÖNMEZ KARTAL
 • Otizm Spektrum Bozukluğu Tanısı Almış Ergen Erkek Annelerinin Çocuklarının Cinsel Gelişimi Hakkındaki Deneyimleri
  EZGİ DİDEM MERDAN, ÖĞRETMEN FATMA MERDAN
 • Özel Eğitime İhtiyacı Olan Çocuklara Sahip Ailelerinin Çevresi İle Kurdukları İlişkilerin İncelenmesi
  DR. ÖĞR. ÜYESİ ERKAN EFİLTİ, ÖĞRETMEN METİN BUĞDAY
 
ÇALIŞTAYLAR
09.00 - 17.00
ÇALIŞTAY #1
Salon 7
Prof. Dr. E. Sema BATU, Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Arzu ÖZEN, Anadolu Üniversitesi
Uzm. Sezgin KARTAL, Zihinsel Engellilere Destek Derneği
Gelişimsel Geriliği Bulunan Çocuklara Yönelik Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı
09.00 - 17.00
ÇALIŞTAY #3
Eğitim Fakültesi
A-1 Dersliği
Dr. D. Melek ER-SABUNCUOĞLU
İstinye Üniversitesi, Öğretim Üyesi
Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği, Genel Başkan Yardımcısı
Çocuk Tanımada Uluslararası Bir Araç: Uluslararası İşlevsellik, Yetiyitimi ve Sağlığın Sınıflandırılması Sistemi
09.00 - 12.30
ÇALIŞTAY #4
Eğitim Fakültesi
A-5 Dersliği
Prof. Dr. Atilla CAVKAYTAR, Anadolu Üniversitesi
Uygulamalı Aile Eğitimi: Aile Eğitimi Programı Geliştirme ve Uygulama
09.00 - 17.00
ÇALIŞTAY #7
Eğitim Fakültesi
A-15 Dersliği
Doç. Dr. Orhan ÇAKIROĞLU, Trabzon Üniversitesi
Doç. Dr. Macid Ayhan MELEKOĞLU, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Sesli Okuma Becerisi ve Okuduğunu Anlama Testi – II (SOBAT – II)  Uygulayıcı Sertifika Eğitimi
13.30 - 17.00
ÇALIŞTAY #9
Eğitim Fakültesi
A-11 Dersliği
Doç. Dr. Salih RAKAP, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Öğr. Gör. Sinan KALKAN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
EREGÖM (Bir Doğal Öğretim Stratejisi Olarak Gömülü Öğretim)
 
17.00 - 18.00
Kapanış
Moderatör: Prof. Dr. Ahmet KONROT
Prof. Dr. A. Nejat AKGÜN Salonu
Salon 1
Kapanış Oturumu