Sunumlar
Bu sayfada kongre kapsamında gerçekleştirilmiş bazı bildirilerin veya konuşmaların sunumlarına ait pdf veya videoları bulabilirsiniz:
 
Davetli Konuşmacıların Sunumları
Doç. Dr. Audrey TRAINOR, New York University, ABD
Konuşma Başlığı: Erken Çocukluktan Yetişkinliğe: Özel Eğitimde Geçiş
[From Early Childhood to Adulthood: Transition in Special Education]
Sunum için tıklayınız.
 
Doç. Dr. Joseph Calvin GAGNON, University of Florida, ABD
Konuşma Başlığı: Kanıta Dayalı Olmaya Karşı Mevcut En İyi Kanıt: Öğrenme Güçlüğü Olan Gençlere Yönelik Öğretim Yaklaşımları
[Evidence-Based vs. Best Available Evidence: Approaching Instruction for Youth with Learning Disabilities]
Sunum için tıklayınız.
 
Açılış Oturumu Bildiri Sunumu
Doç. Dr. Macid Ayhan MELEKOĞLU, Dr. Öğr. Üyesi Mine SÖNMEZ KARTAL, Dr. Öğr. Üyesi Meral MELEKOĞLU, Dr. Öğr. Üyesi Derya GENÇ TOSUN, Araş. Gör. Esra ORUM ÇATTIK, Araş. Gör. Dr. Ayşe TUNÇ PAFTALI, Araş. Gör. Gözde TOMRİS, Araş. Gör. Özge Sultan BALIKÇI, Araş. Gör. Tuncay TUTUK, Araş. Gör. Erman KAYIŞDAĞ, Araş. Gör. Büşra YILMAZ, Araş. Gör. Esra AKTAR, Araş. Gör. İsmail OKATAN, Araş. Gör. Turgut BAHÇALI, Araş. Gör. Nefize ARACI, Araş. Gör. Asuman SAĞLAM AK 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü
Sunum Başlığı: Geçmişten Günümüze Ulusal Özel Eğitim Kongresi
Sunum için tıklayınız.
 
Açılış Oturumu Sunumu
Prof. Dr. Sezgin VURAN, Anadolu Üniversitesi
Sunum BaşlığıO Bir Yıldızdı! Yahya Özsoy’un Anlatımı, Sezgin Vuran’ın Seslendirmesiyle… 
Sunum için tıklayınız.
 
Uluslararası Sözlü Bildiri Sunumları
Dr. Öğr. Üyesi Minyoung KIM, Seoul National University of Education, Kore Cumhuriyeti
Sunum BaşlığıKendi Kültürünüze ve Sosyal Sisteminize Dayalı “Başarılı Geçiş Çıktıları” Elde Etmek için Neler Göz Önünde Bulundurulmalı?
[What to Consider to Make “Successful Transition Outcomes”  Based on  Your Own Culture and Social System]

 

Dr. Öğr. Üyesi Chen-chen CHENG, National Kaohsiung Normal University, Tayvan & Özel Eğitim Danışmanı ve Dr. Öğr. Üyesi Yun-Ju HUANG, Taichung Kent Yönetimi Eğitim Bürosu / National Taichung University of Education, Tayvan
Sunum BaşlığıTayvan'da Yetersizliği Olan Öğrenciler için Okulöncesi, İlköğretim ve Ortaöğretimde Geçiş Hizmetleri
[Transition Services in Preschool, Elementary School and Secondary School for Students with Disabilities in Taiwan]
 
Dr. Öğr. Üyesi Tida TUBPUN, Thammasat University, Tayland & Uluslararası İlişkiler Dekan Yardımcısı Timo T. OJANEN, Thammasat University, Tayland
Sunum BaşlığıTayland'da Eğitim Eşitliği ve Kaynaştırma: Erişilebilir İdealler?
[Educational Equity and Inclusion in Thailand: Attainable Ideals?]
 
Dr. Öğr. Üyesi Janette FERRER-MONTES, University of Puerto Rico-Mayaguez, Porto Riko
Sunum BaşlığıPorto Riko'da Özel Eğitim Gereksinimi Olan Kişiler için Yetişkinliğe ve Yetişkinlik İçerisinde Geçiş
[Transition to and within Adulthood for People with Special Educational Needs in Puerto Rico]