Çalıştay #11
ÇALIŞTAY #11
Çalıştay Başlığı: S.O.S. Erken Müdahale Programı (Küçük Çocuklarda Sosyal-Duygusal Gelişimi Destekleyici ve Problem Davranışları Önleyici Stratejiler)
Düzenleyenler: 
Doç. Dr. Salih RAKAP, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, srakaptr@gmail.com
Öğr. Gör. Sinan KALKAN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, snnklkn35@gmail.com
 
Çalıştay Tarihi:  12 Ekim 2018, Cuma
Çalıştay Süresi: 13.30-17.00 (4 saat)
Katılımcılar İçin Önkoşullar: Okulöncesi Öğretmenleri, Özel Eğitim Öğretmenleri, Çocuk Gelişimi Uzmanları, Ebeveynler, Lisans ve Önlisans (Okulöncesi, Özel Eğitim, Çocuk Gelişimi) Öğrencileri.
Minimum Katılımcı Sayısı: 10
Maksimum Katılımcı Sayısı: 50
 
Çalıştay Özeti:
Okulöncesi dönemi çocukların tüm gelişim alanlarında ilerleme göstermeleri bağlamında kritik bir dönemdir. Çocuklar bu dönemde, ileriki hayatlarında gösterecekleri birçok davranış özelliklerinin temelini oluştururlar. Çocukların davranış özelliklerini biçimlendiren ve öğrenme süreçlerini destekleyen gelişim alanlarından biri de sosyal-duygusal gelişim alanıdır. Araştırmalar, sosyal-duygusal gelişimleri zayıf ya da gelişim yaşına göre geride olan çocukların problem davranış gösterme olasılıklarının yüksek olduğunu, etkinliklere katılım davranışlarında önemli sınırlılıklar gösterdiklerini, yetişkin ve akranlarıyla yeterli iletişim ve etkileşime giremediklerini, erken çocukluk döneminde ağır düzeyde davranış problemi sergileyen çocukların ise okulda başarısızlık ve yetişkinliğe uyum sağlamada problemler yaşadıklarını rapor etmektedir. Bu nedenle okulöncesi öğretmenlerinin sınıflarında, çocukların sosyal-duygusal gelişimlerini destekleyici ve dolayısıyla davranış problemlerini önleyici stratejiler kullanmaları önemlidir. Bu çalışma, okulöncesi öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının, çocukların sosyal-duygusal gelişimlerini desteklemek ve davranış problemlerini önlemek amacıyla uygulamalarında kullanabilecekleri stratejileri betimlemeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda çalışmada, okulöncesi öğretmenlerinin sınıfın günlük akışında, etkinlik ve ortamlar arası geçişlerde, çocuklar ile girdikleri iletişim ve etkileşim süreçlerinde, çocukların katılım davranışlarını desteklemede, çocuklara verdikleri yönergelerde, davranış beklentilerinin ve sınıf kurallarının öğretiminde, sosyal ve duygusal becerilerin desteklenmesinde, arkadaşlık becerilerinin öğretiminde, çocuklara duygularını ifade etme ve problem çözme becerilerinin kazandırılmasında, davranış problemlerine müdahalede, ekip çalışmalarında ve aileler ile etkileşime geçerken kullanılabilecek stratejilere yer verilmiştir. Okulöncesi öğretmenlerin, sınıflarında çocukların sosyal-duygusal gelişimlerini destekleyici stratejileri kullanmaları, çocukların öğretim süreçlerinden daha etkin yararlanmasına, çocuklarda ortaya çıkabilecek problem davranışlarının önlenmesine, gün içerisinde öğretime ayrılan zamanın daha verimli kullanılmasına, çocukların arkadaşları ve diğer yetişkinlerle etkileşimlerinin artmasına katkı sağlayacaktır.
 
Bu müdahale programının amacı, erken çocukluk döneminde çalışan uzmanlara, öğretmen adaylarına ve ebeveynlere, küçük çocukların sosyal-duygusal gelişimlerini desteklemede ve problem davranışlarını önlemede gereksinim duydukları stratejileri kazandırarak, uygulama performanslarını iyileştirmek ve mesleki gelişimlerini desteklemektir.