Çalıştay #9
ÇALIŞTAY #9
Çalıştay Başlığı: EREGÖM (Bir Doğal Öğretim Stratejisi Olarak Gömülü Öğretim)
Düzenleyenler: 
Doç. Dr. Salih RAKAP, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, srakaptr@gmail.com
Öğr. Gör. Sinan KALKAN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, snnklkn35@gmail.com
 
Çalıştay Tarihi:  13 Ekim 2018, Cumartesi
Çalıştay Süresi: 09.00-12.30 (4 saat)
Katılımcılar İçin Önkoşullar: Okulöncesi Öğretmenleri, Özel Eğitim Öğretmenleri, Çocuk Gelişimi Uzmanları, Ebeveynler, Lisans ve Önlisans (Okulöncesi, Özel Eğitim, Çocuk Gelişimi) Öğrencileri.
Minimum Katılımcı Sayısı: 10
Maksimum Katılımcı Sayısı: 50
 
Çalıştay Özeti: Bu çalıştayın amacı, erken çocukluk döneminde çalışan uzmanlara ve ebeveynlere, ev ve doğal sınıf etkinlikleri, rutinleri ve geçişleri sırasında çocukların öğrenmesini desteklemelerine yardımcı olacak gömülü öğretim yaklaşımını planlama, uygulama ve değerlendirme becerilerini kazandırmaktır.