Çalıştay #7
ÇALIŞTAY #7
Çalıştay Başlığı: Sesli Okuma Becerisi ve Okuduğunu Anlama Testi – II (SOBAT – II)  Uygulayıcı Sertifika Eğitimi
Düzenleyenler: 
Doç. Dr. Orhan ÇAKIROĞLU, Trabzon Üniversitesi, cakirogluorhan@gmail.com 
Doç. Dr. Macid Ayhan MELEKOĞLU, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, macidayhan@gmail.com 
 
Çalıştay Tarihi:  13 Ekim 2018, Cumartesi
Çalıştay Süresi: 09.00-17.00 (8 saat)
Minimum Katılımcı Sayısı: 10
Maksimum Katılımcı Sayısı: 25
 
Çalıştay Özeti:
SOBAT-II’nin amacı özel öğrenme güçlüğü olan 7-14 yaş arası çocukların sesli okuma ve okuduğunu anlama becerilerini değerlendirmektir. SOBAT-II standardizasyonu yapılmış bir testtir ve A ve B formu olmak üzere iki formdan oluşmaktadır. SOBAT-II’de çocukların sesli okuma becerisi okuma hızı ve okuma hataları açısından değerlendirilirken okuduğunu anlama becerisi okuduğunu anlama soruları kullanılarak değerlendirilmektedir. SOBAT-II testi özel öğrenme güçlüğü olan çocukların tıbbi ve eğitsel tanılama süreçlerinde okuma ve okuduğunu anlama becerileri standart bir okuma testiyle değerlendirilmesini sağlamaktadır. Ayrıca SOBAT-II testi, özel öğrenme güçlüğü olsun ya da olmasın, okuma güçlüğü yaşayan çocukların tarama ve tanılamasında kullanılabilmekte ve okuma güçlüğü olan çocukların eğitimlerinin planlanması ve okuma edinimlerinin izlenmesi aşamalarında kullanılabilmektedir. Bunun yanı sıra, okuma becerilerine ilişkin öğrencilerin durumlarını belirleme, yardımcı okuma programları geliştirme ve var olan programların etkililiğini ölçme gibi bilimsel çalışmalarda SOBAT-II yaygın olarak kullanılabilmektedir. Bu çalıştayda SOBAT-II testinin kullanımına ilişkin uygulayıcı yeterliği sağlanacaktır.