Çalıştay #6
ÇALIŞTAY #6
Çalıştay Başlığı: Geleneksel İşlevsel Analiz Uygulama Oturumlarının Düzenlenmesi
Düzenleyen: 
Dr. Öğr. Üyesi Özlem TOPER KORKMAZ, Uludağ Üniversitesi, ozlemtoper@uludag.edu.tr 
 
Çalıştay Tarihi:  12 Ekim 2018, Cuma
Çalıştay Süresi: 11.00-13.00 (2 saat)
Katılımcılar İçin Önkoşullar: Katılımcıların problem davranışları tanımlanma ve problem davranışlara ilişkin kullanılabilen veri kayıt teknikleri (süre kaydı, olay kaydı, parçalı zaman aralığı kaydı vb.) konusunda bilgi sahibi olmaları gerekmektedir.
Minimum Katılımcı Sayısı: 10
Maksimum Katılımcı Sayısı: 30
 
Çalıştay Özeti:
İşlevsel analiz, betimsel yöntemler kullanılarak problem davranışların işlevlerine yönelik geliştirilen hipotezlerin test edilmesine imkân sağlayan deneysel bir yöntemdir. Günümüzde çeşitli uygulama biçimleri olan işlevsel analiz ilk olarak Iwata ve meslektaşları tarafından (1982/1984) gerçekleştirilmiş olup, günümüzün geleneksel işlevsel analiz uygulamalarından biri olarak kabul edilmektedir. İşlevsel analiz uygulama oturumları dördü test ve biri kontrol olmak üzere toplam beş uygulama oturumundan oluşmaktadır. Bu çalıştayın amacı ise bu uygulama oturumlarının nasıl gerçekleştirilmesi gerektiğine yönelik uygulama basamaklarına ilişkin bilgi sunmaktır.