Çalıştay #5
ÇALIŞTAY #5
Çalıştay Başlığı: Davranışsal Yaklaşım: Özellikler ve Uygulamalar
Düzenleyen: 
Prof. Dr. Gönül KIRCAALİ-İFTAR, Maltepe Üniversitesi, giftar@anadolu.edu.tr
 
Çalıştay Tarihi:  12 Ekim 2018, Cuma
Çalıştay Süresi: 11.00-15.00 (3 saat)
Minimum Katılımcı Sayısı: 15
Maksimum Katılımcı Sayısı: 30
 
Çalıştay Özeti:
Davranışsal yaklaşım ve bu yaklaşıma dayalı uygulamalı davranış analizi disiplini, özel eğitim alanında, bilimsel dayanakları en güçlü yöntem, teknik ve programları barındıran yaklaşımlar ve disiplinler arasında yer almaktadır. Bu çalıştayın temel amacı, davranışsal yaklaşımın ve uygulamalı davranış analizinin başlıca özelliklerine ilişkin olarak farkındalık kazandırmaktır.
 
Çalıştayın ilk bölümünde, öncelikle, bireysel farklılıklara ilişkin kuramsal açıklamalarda bulunan ve uygulama önerileri sunan temel psikoloji yaklaşımları (biyolojik, psikodinamik, insancı, bilişsel ve davranışsal yaklaşımlar) kısaca tanıtılacaktır. Ardından, her bir yaklaşımın ruh sağlığı ve eğitim alanlarında öne sürdüğü görüş ve öneriler tartışılacaktır.
 
Çalıştayın ikinci bölümünde, davranışsal yaklaşıma dayalı bir disiplin olarak uygulamalı davranış analizi (UDA), şu alt başlıklar çerçevesinde tanıtılacaktır: (1) UDA’nın başlıca çalışma alanları: Klinik ve tıbbi çalışmalar, örgütsel çalışmalar ve eğitsel çalışmalar, (2) UDA’nın tarihçesi, (3) Bir meslek olarak davranış analistliği.
 
Çalıştayın son bölümündeyse, günlük yaşama ilişkin çeşitli durumları betimleyen gülmecelerden yola çıkarak yapılan davranışsal analizlere ve önerilere yer verilecektir. Bu bölümün alt başlıkları şöyledir: (1) Gözlenebilir ve ölçülebilir davranışlar üzerinde yoğunlaşmak, (2) Olumlu davranışlara odaklanmak, (3) Olumsuz davranışları söndürmek, (4) Olumlu davranışları cezalandırmaktan kaçınmak, (5) Cezaya son çare olarak başvurmak, (6) Değiştiremeyeceğimiz özellikleri kabul etmek.
 
Çalıştay, katılımcıların katkılarıyla şekillenecek olan tartışma bölümüyle sona erecektir.