Çalıştay #3
ÇALIŞTAY #3
Çalıştay Başlığı: Çocuk Tanımada Uluslararası Bir Araç: Uluslararası İşlevsellik, Yetiyitimi ve Sağlığın Sınıflandırılması Sistemi
Düzenleyen: 
Dr. D. Melek ER-SABUNCUOĞLU 
İstinye Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi 
Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği, Genel Başkan Yardımcısı 
 
Çalıştay Tarihi:  13 Ekim 2018, Cumartesi
Çalıştay Süresi: 09.00-17.00 (6 saat)
Katılımcılar İçin Önkoşullar: Çocuklarla (0-18 Yaş) çalışmış veya halen çalışıyor olmak. Çalıştay sırasında online uygulama yapabilecekleri tablet veya tercihen dizüstü bilgisayarlarının bulundurulması.
Minimum Katılımcı Sayısı: 10
Maksimum Katılımcı Sayısı: 25
 
Çalıştay Özeti:
İşlevsellik, Yetiyitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırması (ICF, WHO 2001), sadece yetersizlikler ve kısıtlılıkların tanımlanmasında değil aynı zamanda tipik gelişim gösteren çocukların yeterlilik ve becerilerinin belirlenmesinde de kullanılan bir sınıflandırma sistemidir. Ebeveyn ve farklı alanlardaki profesyonellerin (Okul öncesi Öğretmenleri, Çocuk Gelişimciler, Eğitimciler, Hemşireler, Hekimler, Psikologlar, Terapistler vb.) ortak dil kullanmasını sağlayan bir tamamlayıcıdır. Dünyada özel gereksinimi olan çocuklara verilen eğitim ve rehabilitasyon ile kaynaştırma hizmetlerinde kullanımı gün geçtikçe artmakta olan sınıflandırmaya sayesinde, erken müdahale sürecinde görev alan tüm profesyoneller ile ailenin ortak dil kullanımı ile birlikte çocuğun ve ailenin çevresel değerlendirmesinin hizmetlere katılması mümkün olmaktadır. Aynı zamanda tipik gelişim gösteren çocukların izlemi ve olası risklere yönelik erken fark edilebilmelerini de sağlayabilmektedir. Ayrıca, ICF-CY ebeveynin çocuğun eğitim, tedavi ve terapi programına tam katılımlarına olanak tanır.
 
Amaç
  • Erken çocukluk çalışmaları yürüten uygulayıcı, yönetici, akademisyen ve politika yapıcıların, alan uygulamaları ile akademik çalışmalarına yeni bir bakış açısı sunmak,
  • Uluslararası düzeyde kullanılan bir sınıflandırma aracı olan Uluslararası İşlevsellik, Yetiyitimi Ve Sağlığın Sınıflandırılması Sistemi (ICF) sayesinde alanda kullanılan evrensel dilin kazanımını, disiplinler arası çalışmalarda ortak dil kullanımının sağlanmasını böylelikle çocuğun ve ailen sunulan hizmetlerden en üst düzeyde yararlanmalarına katkıda bulunmak,
  • Erken çocukluk alanında yapılan çalışmalar ve sunulan hizmetlerde niteliğin arttırılmasını desteklemektir.
 
Hedef Kitle
Özel gereksininmi olan ve olmayan çocuklar ve aileleri ile çalışan tüm akademisyen, uygulayıcı, yönetici ve politika yapıcılar (Okulöncesi Öğretmenleri, Çocuk Gelişimciler, Özel Eğitimciler, Fizyoterapistler, Psikologlar, Hekimler, Hemşireler vb.).
 
Çalıştay Süresince Yapılması Planlanan Etkinliklerin Özeti
Birinci Bölüm; ICF hakkında tarihsel süreç ve kavramsal çerçeve ile ilgili bilgiler
İkinci Bölüm; “ICF Uygulama Çevirmeni” katılımcılara tanıtılacak ve online uygulamalar
Üçüncü Bölüm: Katılımcıların bireysel uygulamaları
 
Çalıştay Kazanımları
Çalıştay katılım belgesi, ICF sertifikalandırma sürecinin başlaması, ICF Eğitici Eğitimi Sürecine katılım ilk aşaması.