Çalıştay #2
ÇALIŞTAY #2
Çalıştay Başlığı: Pekiştireç Belirleme ve Sistematik Pekiştireç Değerlendirme Yöntemleri
Düzenleyenler: 
Dr. Öğr. Üyesi Özlem TOPER KORKMAZ, Uludağ Üniversitesi, ozlemtoper@uludag.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Ceyda TURHAN, Uludağ Üniversitesi, ceydaturhan@uludag.edu.tr
Öğr. Gör. Füsun ÜNAL, İstanbul Aydın Üniversitesi,  fusununal@aydin.edu.tr
 
Çalıştay Tarihi:  12 Ekim 2018, Cuma
Çalıştay Süresi: 13.30-17.00 (3 saat)
Minimum Katılımcı Sayısı: 5
Maksimum Katılımcı Sayısı: 30
 
Çalıştay Özeti: 
Bu çalıştayın amacı,  etkili pekiştireç belirleme ve olası pekiştireçlerin değerlendirilmesi amacıyla kullanılan yöntemlerin nasıl gerçekleştirileceğine yönelik bilgi vermektir.  Bu amaç kapsamında katılımcılara öncelikle pekiştirmenin ve etkili pekiştireçlerin öneminden bahsedilecektir. Ardından pekiştireç belirlemek amacıyla kullanılan geleneksel yöntemler ile pekiştireçlerin değerlendirilmesinde kullanılan dört sistematik pekiştireç değerlendirme yönteminin nasıl uygulanacağı hakkında teorik bilgi paylaşılacaktır. Ayrıca konuyla ilgili örnek videolara ve canlandırma etkinliklerine yer verilecektir. Bu doğrultuda çalıştayda aktarılacak olan konu başlıkları şu şekildedir:
 
  • Pekiştirme ve etkili pekiştireçlerin önemi
  • Etkili pekiştireç belirleme yöntemleri
  • Sistematik pekiştireç değerlendirme yöntemleri
  1. Tek seçenekli pekiştireç değerlendirme yöntemi
  2. Çift seçenekli pekiştireç değerlendirme yöntemi
  3. Çok seçenekli pekiştireç değerlendirme yöntemi
  4. Serbest gözlem