Joe Gagnon

Doç. Dr. Joseph Calvin GAGNON
(Davetli Konuşmacı)
Amerika Birleşik Devletleri, University of Florida
 
Konuşma Başlığı: Kanıta Dayalı Olmaya Karşı Mevcut En İyi Kanıt: Öğrenme Güçlüğü Olan Gençlere Yönelik Öğretim Yaklaşımları
[Evidence-Based vs. Best Available Evidence: Approaching Instruction for Youth with Learning Disabilities]
 
Konuşmanın Özeti:
Öğrenme güçlüğü olan ve olma riski taşıyan gençler için kanıta dayalı öğretim müdahaleleri için yaygın çağrıları bulunmaktadır. Ancak, belirli yaş grupları ve içerik alanları için, araştırma oldukça azdır. Kanıta dayalı uygulamanın kullanımını teşvik etmenin yanı sıra, araştırmacılar ve savunucular, “mevcut en iyi kanıt” olarak kabul edilen müdahaleleri teşvik etme kararı ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu oturumda bu ikilem incelenecek ve ileriye doğru bir yol önerilecektir.
 
[There are widespread calls for the use evidence-based instructional interventions for youth with and at-risk for learning disabilities. Yet, for certain age groups and content areas, the research is rather sparse. In addition to promoting the use of evidence-based practice, researchers and advocates are faced with the decision to promote interventions that are considered the “best available evidence”. This session will explore this dilemma and recommend a path forward.]
 
Konuşmacının Biyografisi:
Joseph Gagnon Florida Üniversitesi'nde Özel Eğitim Doçentidir. Dr. Gagnon’un araştırmaları eğitsel, davranışsal ve sosyal başarısızlık için yüksek risk altındaki gençlerin okulda ve toplumda uzun vadeli başarıları için gerekli olan destekleri sağlamaya odaklanmaktadır. Özellikle, hapsedilmiş veya ıslah evlerinde bulunan duygu davranış bozukluğu ve öğrenme güçlüğü olan gençlerin ihtiyaçlarını ele almaktadır. Araştırma konu alanları şunlardır: (a) okul düzeyinde politikalar (ör., eğitim programı, değerlendirme ve hesap verebilirlik); (b) matematik ve okuma öğretimi; ve (c) zihinsel sağlık ve davranışsal destekler. Bugüne kadar Dr. Gagnon araştırmalarını desteklemek için 2,5 milyon doların üzerinde fon aldı.
 
Ayrıca Dr. Gagnon sahada hizmet vermekte ve marjinal gençlik için bir savunucu olarak çalışmaktadır. Yedi tanesi ABD Adalet Bakanlığı, Sivil Haklar Dairesi Başkanlığı için olmak üzere toplam 14 davada Mahkeme İzleme ve /veya Özel Eğitim uzmanı olarak görev almıştır. Ayrıca, tüm ABD’de ve Tayland, Mısır, Çin, Venezuela, Güney Afrika ve Azerbaycan dâhil olmak üzere 10 ülkede eğitim toplantıları gerçekleştirdi.
 
Biography of the Keynote Speaker:
Joseph Gagnon is an Associate Professor of Special Education at the University of Florida. Dr. Gagnon’s research focuses on ensuring youth at the greatest risk for educational, behavioral, and social failure are provided the supports necessary for long-term success in school and society. In particular, he addresses the needs of youth with emotional disturbance and learning disabilities who are incarcerated or in treatment facilities. Topical areas of his research include: (a) school-level policies (e.g., curriculum, assessment, and accountability); (b) mathematics and reading instruction; and (c) mental health and behavioral supports. To date, Dr. Gagnon has received over 2.5 million dollars in funding to support his research.
 
Dr. Gagnon also provides service to the field and works as an advocate for marginalized youth. He has served as Court Monitor and/or Special Education expert on 14 lawsuits, including 7 for the U. S. Department of Justice, Office of Civil Rights. He has also presented and conducted training sessions across the U.S. and in 10 countries including Thailand, Egypt, China, Venezuela, South Africa, and Azerbaijan.