Audrey Trainor
 
Doç. Dr. Audrey TRAINOR
(Davetli Konuşmacı)
Amerika Birleşik Devletleri, New York University
 
Konuşmanın Başlığı: Erken Çocukluktan Yetişkinliğe: Özel Eğitimde Geçiş
[From Early Childhood to Adulthood: Transition in Special Education]
 
Konuşmanın Özeti:
Başarılı bir geçişin anahtarı, okuldan ayrılmadan önce iyi plan yapmaktır. Bununla birlikte, geçiş eğitimi sadece planlamadan daha fazlasıdır. Son zamanlarda yapılan araştırmalarla, lise sonrası eğitime ve istihdama geçiş için başarılı müdahaleler belirlenmiştir. Tüm öğrencilerin etkili eğitime erişebilmelerini sağlamak için geçiş eğitimi ve planlamanın gerçekleştiği bağlamları anlamak önemlidir. Bu konuşmanın odak noktası, müdahaleler hakkında bildiklerimizi ve gençlerimizin yaşadığı, öğrendiği ve çalıştığı yerel bağlamlar hakkında bildiklerimizi birleştirmektir.
 
[One key to successful transition is to plan well in advance of leaving school. Transition education, however, is more than just planning. Through recent research successful interventions for postsecondary transition to education and employment have been identified. To ensure all students have access to effective education, it is essential to understand the contexts in which transition education and planning occur. The focus of this keynote is merging what we know about intervention and what we know about the local contexts in which our youth live, learn, and work.]
 
Konuşmacının Biyografisi:
Audrey A. Trainor, PhD, New York Üniversitesi Öğretim ve Öğrenim Bölümü’nde özel eğitim doçentidir. Audrey Trainor’ın çalışmalarının odak noktası, öğrenme, sosyo-duygusal ve davranışsal güçlükleri olan öğrenciler için ortaöğretim sonrası eğitime geçiş, istihdam ve topluma katılım gibi özel gereksinimli öğrenciler için eşit derecede okul sonrası çıktılardır. Özel gereksinimli ergenlerle ve aileleriyle birçok görüşme yaparak genellikle gömülü teori ve etnografik yaklaşımları kullanarak çok sayıda nitel çalışma gerçekleştirmiştir. Ayrıca, boylamsal verilerin ikincil analizleri ve zihin yetersizliği ve diğer yetersizlikleri olan öğrenciler için geçiş fırsatlarını artırmak üzere tasarlanmış randomize deneyler de dâhil olmak üzere geniş çaplı karma yöntemlerin kullanıldığı araştırma ekiplerinin bir üyesidir.
 
Audrey Trainor ayrıca, tüm öğrenciler için adil eğitim fırsatlarının şekillendirilmesinde araştırmanın rolünü incelemektedir. Araştırma yapmak, kültürel ve dilsel çeşitliliğin sorunlarını ve özel eğitim süreçlerinin kültürlerini incelemek için sıklıkla eleştirel teoriler kullanmaktadır. Bir üniversite öğretim üyesi olarak öğretmen yetiştirme programlarında dersler vermekte ve özel eğitim konusunda bölüm programlarına yön vermektedir. Aynı zamanda nitel araştırma deseni ve veri analizi konularında lisansüstü dersler vermektedir. Audrey Trainor, Özel Çocuklar Konseyi [Council for Exceptional Children, CEC]’nin Kariyer Geliştirme ve Geçiş Birimi [Division of Career Development and Transition, DCDT] tarafından verilen Patricia L. Sitlington Geçiş Araştırmaları Ödülünü 2015 yılında aldı. 2012-13 yıllarında DCDT Başkanı olarak görev aldı. Audrey Trainor’ın araştırma makaleleri, kitaplar ve kitap bölümleri de dâhil olmak üzere 60'dan fazla yayını bulunmaktadır. Özel Eğitim Dergisi [Journal of Special Education] ve İyileştirme ve Özel Eğitim Dergisi'nin [Remedial and Special Education] yardımcı editör kurullarının bir üyesidir.
 
2004-2015 yılları arasında hem araştırma hem de öğretim yaptığı Wisconsin Üniversitesi'nde yükseköğrenim kariyerine başlamadan önce, Audrey Trainor Kuzey Carolina eyaletinde bir lisede yaklaşık on yıllık bir özel eğitim öğretmeniydi. İlk öğretmenlik görevini Japonya Değişim Eğitimi programının bir parçası olarak Japonya'nın Osaka kentinde aldı.
 
Biography of the Keynote Speaker:
Audrey A. Trainor, PhD, is an associate professor of special education, Department of Teaching and Learning, New York University.  The focus of Audrey’s work is equitable postschool outcomes for students identified with disabilities, such as transitions to postsecondary education, employment, and community engagement for students with learning and socioemotional, and behavioral challenges. She has conducted numerous qualitative studies, most frequently using grounded theory and ethnographic approaches to interviewing, with adolescents with disabilities and their families. She has also been a member of research teams on large-scale mixed methods studies including the secondary analyses of longitudinal data and randomized experiments designed to increase transition opportunities for students identified with intellectual and other disabilities.
 
Audrey also studies the role of research in shaping equitable education opportunities for all students. She often uses critical theories to conduct research, examining issues of cultural and linguistic diversity and the cultures of special education processes. In her role as a university faculty, she teaches courses in teacher preparation and she leads her departmental programs in special education. She has also taught graduate courses in qualitative study design and data analysis. Audrey received the 2015 Patricia L. Sitlington Research in Transition Award from the Council for Exceptional Children’s Division of Career Development and Transition (DCDT). She served as the 2012-13 DCDT President. Audrey has authored more than 60 publications including research articles, books, and chapters. She is member of the associate editorial boards for the Journal of Special Education and Remedial and Special Education.
 
Prior to beginning her career in higher education at the University of Wisconsin were she researched and taught from 2004-2015, Audrey was a high school special educator in the state of North Carolina for nearly a decade. Her first teaching position was in Osaka, Japan, as part of the Japan Exchange Teaching program.