Çalıştay #4
ÇALIŞTAY #4
Çalıştay Başlığı: Uygulamalı Aile Eğitimi: Aile Eğitimi Programı Geliştirme ve Uygulama
Düzenleyen: 
Prof. Dr. Atilla CAVKAYTAR, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü, acavkayt@anadolu.edu.tr
 
Çalıştay Tarihi:  13 Ekim 2018, Cumartesi
Çalıştay Süresi: 09.00-12.30 (3 saat)
Katılımcılar İçin Önkoşullar: Zihin yetersizliği olan bireylerin aileleriyle çalışan idareciler, öğretmenler, yardımcı öğretmenler ve uzmanlar. Katılım için herhangi bir önkoşul bulunmamaktadır.
Minimum Katılımcı Sayısı: 10
Maksimum Katılımcı Sayısı: 50
 
Çalıştay Özeti:
Özel gereksinimi olan çocukların eğitiminde ailelerin katılımı çocukların edinimlerinin kalıcılı hale gelmesinde ve genellemesinin sağlanmasında önemli bir gerekliliktir. Aile gereksinimlerini belirlemeye yönelik araştırmalarda ailelerin uzmanlardan yardım alarak okul ve öğretmenlerle işbirliği yapmak istedikleri görülmektedir. Pek çok çalışmada da aile bireylerinin aile eğitimi programlarına katıldıklarında çocuklarıyla olumlu ilişkiler geliştirdikleri, çocuklarının davranışlarını yönetmede ve beceri kazandırmada kendilerini daha yeterli hissettikleri görülmüştür. Bu nedenle aile eğitiminde anne babaları anne baba olarak gören yaklaşımlar, savunucu olarak gören yaklaşımlar ve öğretici olarak gören yaklaşımlar doğrultusunda kurum temelli, ev temelli ya da uzaktan eğitimle aile eğitimi programları ve uygulamaları geliştirilebilmektedir.
 
Amaç
Bu çalıştayın amacı, zihin yetersizliği olan çocuğa sahip ailelere ve bu alanda çalışan öğretmen ya da yardımcı öğretmenlere aile eğitimi programı geliştirme ve uygulama becerilerinin kazandırılmasıdır.
 
Konu
Zihin yetersizliği olan çocuğa sahip ailelere ve bu alanda çalışan öğretmen ya da yardımcı öğretmenlere aile eğitimi programı geliştirme ve uygulama becerilerinin kazandırılmasıdır.
Bu çalıştayda bir aile eğitimi programının nasıl geliştirilebileceği,  daha önce geliştirilmiş olan zihin yetersizliğe sahip çocuğu olan ebeveynlerin eğitimine yönelik AİLE BİLGİ VE DESTEK EĞİTİM PROGRAMI (e-ABDEP)’nın ve Bağımsız Yaşam Eğitimi Programının ilişkin bilgilendirme yapılacaktır. Aynı zamanda e-abdep’i bireysel ya da kurumsal olarak kullanmak isteyen katılımcılara uygulama sürecine ilişkin beceriler kazandırılacak ve katılımcılara örnek bir aile eğitimi program hazırlatılacaktır.
 
Gereken Araç-Gereç, Teçhizat
Bilgisayar ve projeksiyon cihazı yeterli olacaktır. Katılımcılar kişisel bilgisayarlar ya da tablet bilgisayarlarıyla katılırlarsa uygulama yapma şansı elde edeceklerdir. Katılımcılara iki adet internet üzerinden kullanılabilen aile eğitimi programı kullanım eğitimi ve şifresi verilecektir.
 
Çalıştay Konularını İçeren Ayrıntılı İçerik
Aile eğitimi programlarının kuramsal temelleri
Aile gereksinimlerinin belirlenmesi
Aile eğitimi programlarının amaçları
Aile eğitimi programlarının içeriği
Aile eğitimi programlarının kapsamı
Aile eğitimi programlarının öğrenme öğretme süreçleri
Aile eğitimi programlarının değerlendirilmesi